องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 
 

 

 

 

  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โพนแ...
      
 
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประ...
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบ...
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ...
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ...
  ประชุมประชาคมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการไร้ที่อยู่อาศัย...
  คณะผู้ตรวจจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน...
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประ...
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพ...
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประ...
  การประชุมสภาฯ อบต.โพนแพง ประชุมสภาครั้งแรก
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557


ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10