องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
 
 

 

 

 

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การบริาหรส่วนตำบลโพนแพง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านท...
      
 
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายร่วมกับอ...
  สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การบริาหรส่ว...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอร...
  การประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล...
  การประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ร่วมกับ องค์การบริหารส...
  กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลโพนแพง นำโดยประธานก...
  กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลโพนแพง นำโดย ประธาน...
  งานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา...
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557


ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10