องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ก.ย. 2566 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 15 ก.ย. 2566 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 4 ก.ย. 2566 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2566 ]16
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]16
6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 7 มิ.ย. 2566 ]12
7 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 28 เม.ย. 2566 ]20
8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]19
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เเบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ [ 27 เม.ย. 2566 ]14
10 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ [ 27 เม.ย. 2566 ]15
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]33
12 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 31 มี.ค. 2566 ]46
13 ประกาศลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]23
14 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 27 มี.ค. 2566 ]46
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]27
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]29
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]51
18 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]29
19 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]27
20 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภค [ 19 ม.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7