องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตภายใต้โครงการส...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 4]
 
  คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ อบต.โพนแ...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 4]
 
  อบรมโครงการอัยการเพื่อสังคมสื่อสร้างสรรค์และการเผย...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรม 5 ส. big cleaning day [วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน...[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 31]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด...[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2565[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 133]
 
  อบต.โพนแพง เชิญชวนชาวตำบลโพนแพงทุกท่าน ร่วมทำถังขย...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 148]
 
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประ...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบ...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 160]
 
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมสภา อบต.โพนแพง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 98]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10