องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร


 
นายถวิล  ไชยรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
โทร.091 065 7736

 
 

 
นายไสว  คำอ้อ
นางณัฐพร  ประเสริฐสังข์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร. 088 563 4144
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร.097 278 4353

   
 
  นางสมร  รุ่งวิสัย
 
  เลขานุการ นายก อบต. โพนแพง
 

โทร.094 292 1400