องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]13
42 ประกาศสภา สมัยที่ 1-4 ประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]13
43 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]14
44 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]17
45 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2566-2569 [ 8 ธ.ค. 2565 ]61
46 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]53
47 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]58
48 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]52
49 รายงานสถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]19
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]77
51 การจัดเก็บภาษี ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]55
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]215
53 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]57
54 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]58
55 ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
56 ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]19
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 (ครั้งที่ 2) [ 2 ก.ย. 2565 ]190
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2565 ]207
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (พ.ศ. 2566-2570) [ 19 ส.ค. 2565 ]19
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 9 ส.ค. 2565 ]198
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8