องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการ ๑ อปท. ๑.สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมุนไพรท้องถิ่นเรา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 9 ก.ค. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [ 25 มิ.ย. 2567 ]7
3 รายงานผลการดำเนินการตามผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2567 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 [ 7 มิ.ย. 2567 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2567 ]13
6 ประกาศออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]10
7 แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" [ 23 พ.ค. 2567 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 20 พ.ค. 2567 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 16 พ.ค. 2567 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 14 พ.ค. 2567 ]23
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2567 ]15
12 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 9 เม.ย. 2567 ]19
13 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 5 เม.ย. 2567 ]23
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]7
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 เม.ย. 2567 ]13
16 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]20
17 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]19
18 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 27 ก.พ. 2567 ]18
19 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน [ 27 ก.พ. 2567 ]17
20 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง [ 23 ก.พ. 2567 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10