องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
 


ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พร้อมทั้ง อสม ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมต้อนรับท่าน ชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย


ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พร้อมทั้ง อสม ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมต้อนรับท่าน ชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566     ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  วันที่ 15 มิถุนายน  2566

2023-12-05
2023-12-04
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-12