องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม (โรงเรียนบ้านหนองคอน) 16 พฤษภาคม 2566


ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงพร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ส.อบต ตำบลโพนแพงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม (โรงเรียนบ้านหนองคอน) 16 พฤษภาคม 2566

2023-12-05
2023-12-04
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-08-18
2023-08-16
2023-08-12