องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
  คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ อบต.โพนแ...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 82]
 
  อบรมโครงการอัยการเพื่อสังคมสื่อสร้างสรรค์และการเผย...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรม 5 ส. big cleaning day องค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน...[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 86]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด...[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 169]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยั...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 20]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง มอบเตียง สำหรับผู้สูงอ...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 19]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 37]
 
  การอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2565[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 206]
 
  อบต.โพนแพง เชิญชวนชาวตำบลโพนแพงทุกท่าน ร่วมทำถังขย...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนิงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 22]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14